Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją w Polsce, związaną z epidemią koronawirusa, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej cały czas przyjmujemy zgłoszenia na udział we wszystkich Egzaminach Cambridge Assessment English prowadzonych przez nasze centra egzaminacyjne PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu.

Zgodnie z decyzją centrali Cambridge Assessment English, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia danego egzaminu w wyznaczonym terminie, egzamin zostanie przełożony na termin późniejszy lub wszystkie wpłacone opłaty zostaną zwrócone kandydatom bez żadnych potrąceń. W takim wypadku, będziemy się kontaktować ze wszystkimi kandydatami bezpośrednio.

Aż do odwołania, integralną częścią REGULAMINU EGZAMINÓW są również „Regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów w okresie pandemii COVID-19” wraz z „Oświadczeniem dotyczącym szczególnych regulacji w okresie pandemii COVID-19” dostępne na stronie REGULACJE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy exams@inthouse.pl

Termin zapisów (data końcowa zapisów) na egzaminy FCE, CPE – 27 stycznia 2021, CAE – 5 lutego 2021

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na koncie bankowym danego Centrum Egzaminacyjnego, najpóźniej 27 stycznia 2021 dla FCE i CPE oraz 5 lutego 2021 dla CAE.

Te same terminy dotyczą również dostarczenia do danego Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub instytucji zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Muszą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin.

Egzaminy Cambridge English w Sesji MARCH 2021 będą przeprowadzane  w Bydgoszczy i Toruniu, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów i ich miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI MARCH 2021

Egzamin pisemny Bydgoszcz: FCE – 6 marca 2021 (sobota), CAE – 13 marca 2021 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 6 marca 2021 (sobota)

Egzamin ustny Bydgoszcz: FCE, CAE – 7 marca 2021 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 6 marca 2021 (sobota)

Egzamin pisemny Toruń: FCE – 6 marca 2021 (sobota), CAE – 13 marca 2021 (sobota)

Egzamin ustny Toruń: FCE, CAE – 7 marca 2021 (niedziela)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE może zostać zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 27.04.2021, dla CAE po 27.04.2021, dla CPE po 20.04.2021
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 24.05.2021, dla CAE po 24.05.2021, dla CPE po 17.05.2021

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji do dnia  21.02.2021.
Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034 lub PL276. Email: exams@inthouse.pl , tel. Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po 27 stycznia 2021 dla FCE i CPE oraz po 5 lutego 2021 dla CAE, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z danym Centrum Egzaminacyjnym.

W przypadku rejestracji po 27 stycznia 2021 dla FCE i CPE oraz po 5 lutego 2021 dla CAE, czyli po terminach określonych w KALENDARZU SESJI 2021 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). 

Opłaty za egzaminy można dokonywać tylko przelewem na konto bankowe właściwego Centrum Egzaminacyjnego: PL034 lub PL276, w zależności od miejsca zdawania egzaminu:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy w Centrum nr PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu w Centrum nr PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE marzec 2021).