Termin zapisów (data końcowa zapisów) na egzaminy FCE, CAE, CPE do dnia  30.01.2020.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na koncie bankowym danego Centrum Egzaminacyjnego lub zostać wpłacona gotówką w jednym z biur szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu, najpóźniej w dniu 30.01.2020.

Ten sam termin (30.01.2020) dotyczy również dostarczenia do danego Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub instytucji zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Mogą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin lub osobiście w siedzibie danego Centrum Egzaminacyjnego.

Egzaminy Cambridge English w Sesji March 2020 będą przeprowadzane w Bydgoszczy lub w Bydgoszczy i Toruniu, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów i ich miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI MARCH 2020 

  • Egzamin pisemny: FCE – 7.03.2020 (sobota), CAE – 14.03.2020 (sobota), CPE – 7.03.2020 (sobota)
  • Egzamin ustny dla FCE, CAE i CPE: 7.03.2020 (sobota)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE zostanie zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 3.04.2020, dla CAE po 14.04.2020, dla CPE po 3.04.2020
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 27.04.2020, dla CAE po 4.05.2020, dla CPE po 27.04.2020

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji do dnia  16.02.2020. Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034 lub PL276. Email: exams@inthouse.pl , tel Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: w przypadku rejestracji po 30.01.2020, czyli po terminie określonym w KALENDARZU SESJI 2020 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).

Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po 30.01.2020, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z Centrum Egzaminacyjnym.

Opłaty za egzaminy można dokonywać gotówką w siedzibach Centrów Egzaminacyjnych PL034 i PL276  (biura Szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu) lub przelewem:


• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433


W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE marzec 2020).