Terminy zapisów (Data Końcowa Zapisów) na egzaminy: B2 First (FCE) – 15 kwietnia 2024, C1 Advanced (CAE) – 29 kwietnia 2024, C2 Proficiency (CPE) – 22 kwietnia 2024.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na odpowiednim koncie bankowym Centrum Egzaminacyjnego, najpóźniej 15 kwietnia 2024 dla FCE, 29 kwietnia 2024 dla CAE oraz 22 kwietnia 2024 dla CPE.

Te same terminy dotyczą również dostarczenia do Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub szkół/instytucji, zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Muszą one być wysłane przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin.

Egzaminy Cambridge English w Sesji JUNE 2024 będą przeprowadzane  w Bydgoszczy i Toruniu.

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminów i zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI JUNE 2024

Egzamin pisemny Bydgoszcz: FCE – 1 czerwca 2024 (sobota), CAE – 15 czerwca 2024 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 7 czerwca 2024 (piątek)

Egzamin ustny Bydgoszcz: FCE – 2 czerwca 2024 (niedziela), CAE – 16 czerwca 2024 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 7 czerwca 2024 (piątek)

Egzamin pisemny Toruń: FCE – 1 czerwca 2024 (sobota), CAE – 15 czerwca 2024 (sobota)

Egzamin ustny Toruń: FCE – 2 czerwca 2024 (niedziela), CAE – 16 czerwca 2024 (niedziela)

Przed egzaminem ustnym, kandydatom na egzaminy B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) oraz C2 Proficiency (CPE), przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego, zostanie wykonane zdjęcie twarzy. Zdjęcie jest obowiązkowe i wymagane przez regulamin Cambridge English.

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 28.06.2024, dla CAE po 12.07.2024, dla CPE po 5.07.2024
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 17.07.2024, dla CAE po 31.07.2024, dla CPE po 24.07.2024

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji dla FCE do dnia 12 maja 2024, dla CAE do dnia 26 maja 2024, dla CPE do dnia 19 maja 2024.
Osoby, które do tych terminów nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku wiadomości z załączonym COE również w katalogu „wiadomości śmieci”, prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034.
Email: exams@inthouse.pl , tel. Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po „Dacie Końcowej Zapisów”, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego bezpośrednio z Centrum Egzaminacyjnym.

W przypadku rejestracji po terminach określonych w KALENDARZU SESJI 2024 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen za poszczególne egzaminy należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 130 PLN (1-25 dni po terminie) lub 200 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). 

OPŁATY ZA EGZAMINY można dokonywać tylko przelewem na odpowiednie konto bankowe w zależności od miejsca zdawania egzaminu:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy FCE, CAE, CPE w Bydgoszczy:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w FCE, CAE Toruniu:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2024).

Certyfikaty mogą zostać odebrane osobiście w Bydgoszczy lub Toruniu, lub zostać wysyłane listem poleconym przez Centrum Egzaminacyjne:
• na adres podany przy rejestracji na egzamin w przypadku kandydatów rejestrujących się indywidualnie – usługa płatna dodatkowo w wysokości 15 PLN patrz CENNIK
• do szkół lub instytucji w przypadku kandydatów rejestrujących się za ich pośrednictwem.- usługa bezpłatna.