Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją w Polsce, związaną z epidemią koronawirusa, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej cały czas przyjmujemy zgłoszenia na udział we wszystkich Egzaminach Cambridge Assessment English prowadzonych przez nasze centra egzaminacyjne PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu.

Zgodnie z decyzją centrali Cambridge Assessment English, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia danego egzaminu w wyznaczonym terminie, egzamin zostanie przełożony na termin późniejszy lub wszystkie wpłacone opłaty zostaną zwrócone kandydatom bez żadnych potrąceń. W takim wypadku, będziemy się kontaktować ze wszystkimi kandydatami bezpośrednio.

W centrach egzaminacyjnych PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu, przyjęliśmy zasadę, że egzaminy w wyznaczonych wcześniej terminach, zostaną przeprowadzone tylko w przypadku oficjalnego zniesienia zakazu uczęszczania do szkół oraz zgromadzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy exams@inthouse.pl

Termin zapisów (data końcowa zapisów) na egzaminy FCE, CAE, CPE do dnia  28.04.2020.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na koncie bankowym danego Centrum Egzaminacyjnego, najpóźniej w dniu 28.04.2020.

Ten sam termin (28.04.2020) dotyczy również dostarczenia do danego Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub instytucji zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Mogą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin lub osobiście w siedzibie danego Centrum Egzaminacyjnego wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin.

Egzaminy Cambridge English w Sesji June 2020 będą przeprowadzane  w Bydgoszczy i Toruniu, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów i ich miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI JUNE 2020

Egzamin pisemny Bydgoszcz: FCE – 6 czerwca 2020 (sobota), CAE – 10 czerwca 2020 (środa), CPE – 12 czerwca 2020 (piątek)

Egzamin ustny Bydgoszcz: FCE, CAE – 7 czerwca 2020 (niedziela), CPE – 12 czerwca 2020 (piątek)

Egzamin pisemny Toruń: FCE – 6 czerwca 2020 (sobota), CAE – 10 czerwca 2020 (środa)

Egzamin ustny Toruń: FCE – 6 czerwca 2020 (sobota), CAE – 13 czerwca 2020 (sobota)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE zostanie zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 3.04.2020, dla CAE po 14.04.2020, dla CPE po 3.04.2020
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 27.04.2020, dla CAE po 4.05.2020, dla CPE po 27.04.2020

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji do dnia  17.05.2020. Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034 lub PL276. Email: exams@inthouse.pl , tel Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po 28.04.2020, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z danym Centrum Egzaminacyjnym.

W przypadku rejestracji po 28.04.2020, czyli po terminie określonym w KALENDARZU SESJI 2020 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). 

Opłaty za egzaminy można dokonywać tylko przelewem na konto bankowe właściwego Centrum Egzaminacyjnego: PL034 lub PL276, w zależności od miejsca zdawania egzaminu:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy w Centrum nr PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu w Centrum nr PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2020).