Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją w Polsce, związaną z epidemią koronawirusa, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej cały czas przyjmujemy zgłoszenia na udział we wszystkich Egzaminach Cambridge Assessment English prowadzonych przez nasze centra egzaminacyjne PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu.

Zgodnie z decyzją centrali Cambridge Assessment English, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia danego egzaminu w wyznaczonym terminie, egzamin zostanie przełożony na termin późniejszy lub wszystkie wpłacone opłaty zostaną zwrócone kandydatom bez żadnych potrąceń. W takim wypadku, będziemy się kontaktować ze wszystkimi kandydatami bezpośrednio.

W centrach egzaminacyjnych PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu, przyjęliśmy zasadę, że egzaminy w wyznaczonych wcześniej terminach, zostaną przeprowadzone tylko w przypadku oficjalnego zniesienia zakazu uczęszczania do szkół oraz zgromadzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy exams@inthouse.pl

W związku z informacjami z dnia 24 kwietnia 2020 Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, dotyczącymi przedłużenia do dnia 24 maja 2020 okresu zamknięcia szkół, uprzejmie informujemy, że wszystkie egzaminy wyznaczone w maju 2020 zostały odwołane. Ze szkołami i osobami indywidualnymi, które zapisały się na te egzaminy, będziemy kontaktować się bezpośrednio w ciągu najbliższych kilku dni w celu  przeniesienia na inny termin lub zwrotu wpłaconej opłaty za egzamin.

W związku z nowym terminem Egzaminów Maturalnych, data egzaminu C1 Advanced (CAE) została przeniesiona na sobotę 20 czerwca 2020. Ze szkołami i osobami indywidualnymi, które zapisały się na ten egzamin na dzień 10 czerwca 2020, będziemy kontaktować się bezpośrednio w ciągu najbliższych kilku dni w celu  potwierdzenia nowego terminu lub zwrotu wpłaconej opłaty.

Aktualne daty egzaminów w roku 2020 https://exams.inthouse.pl/kalendarz-sesji-2020/

Szczegóły dotyczące terminów egzaminów sesji czerwcowej https://exams.inthouse.pl/sesja-june-2020/

Uprzejmie informujemy, że w związku z ciągle niepewną sytuacją zwianą z epidemią koronawirusa, aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zdającym osobom, Egzamin B2 First (FCE) który miał się odbyć 6 czerwca 2020, został przeniesiony na 27 czerwca 2020 (sobota).

Część ustna Egzaminu „Speaking”, w Toruniu odbędzie się 27 czerwca po południu/wieczorem (sobota), a w Bydgoszczy 28 czerwca rano/po południu (niedziela).

Oficjalne potwierdzenie uczestnictwa COE (Confirmation Of Entry) zostanie wysłane do 5 czerwca 2020.

O zaistniałych zmianach, kandydatów rejestrujących się indywidualnie poinformujemy bezpośrednio  pocztą elektroniczną, a w przypadku rejestracji przez szkoły/instytucje, kandydaci zostaną poinformowani o zmianie terminu przez rejestrujące ich szkoły/instytucje.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w egzaminie w nowym terminie, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres exams@inthouse.pl. W każdym przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie, dokonana opłata zostanie w całości zwrócona kandydatowi.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą zmianą, prosimy o zrozumienie, a w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt exams@inthouse.pl .

Termin zapisów (data końcowa zapisów) na egzaminy FCE, CPE do dnia  28.04.2020, CAE do dnia 11.05.2020.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na koncie bankowym danego Centrum Egzaminacyjnego, najpóźniej w dniu 28.04.2020 (FCE, CPE) oraz 11.05.2020 (CAE).

Te same terminy dotyczą również dostarczenia do danego Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub instytucji zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Muszą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin.

Egzaminy Cambridge English w Sesji June 2020 będą przeprowadzane  w Bydgoszczy i Toruniu, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów i ich miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI JUNE 2020

Egzamin pisemny Bydgoszcz: FCE – 27 czerwca 2020 (sobota), CAE – 20 czerwca 2020 (sobota), CPE – 12 czerwca 2020 (piątek)

Egzamin ustny Bydgoszcz: FCE – 28 czerwca 2020 (niedziela), CAE – 20 czerwca 2020 (sobota), CPE – 12 czerwca 2020 (piątek)

Egzamin pisemny Toruń: FCE – 27 czerwca 2020 (sobota), CAE – 20 czerwca 2020 (sobota)

Egzamin ustny Toruń: FCE – 27 czerwca 2020 (sobota), CAE – 21 czerwca 2020 (niedziela)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE zostanie zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 26.07.2020, dla CAE po 17.07.2020, dla CPE po 10.07.2020
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 10.08.2020, dla CAE po 6.08.2020, dla CPE po 30.07.2020

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji do dnia  5.06.2020 (FCE), do dnia 29.05.2020 (CPE) oraz do 5.06.2020 (CAE). Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034 lub PL276. Email: exams@inthouse.pl , tel Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po 28.04.2020 (FCE, CPE) oraz po 11.05.2020 (CAE), proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z danym Centrum Egzaminacyjnym.

W przypadku rejestracji po 28.04.2020 (FCE, CPE) lub 11.05.2020 (CAE), czyli po terminie określonym w KALENDARZU SESJI 2020 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). 

Opłaty za egzaminy można dokonywać tylko przelewem na konto bankowe właściwego Centrum Egzaminacyjnego: PL034 lub PL276, w zależności od miejsca zdawania egzaminu:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy w Centrum nr PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu w Centrum nr PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2020).