Termin zapisów (data końcowa) na egzaminy FCE, CAE, CPE do dnia  30.04.2019.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, opłata za egzamin musi pojawić się na koncie bankowym Centrum Egzaminacyjnego lub zostać wpłacona gotówką w sekretariatach szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu, najpóźniej w dniu 30.04.2019.

Te same terminy dotyczą również dostarczenia do Szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu wypełnionych Formularzy Rejestracyjnych dla osób indywidualnych lub instytucji zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Mogą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl (w późniejszym terminie oryginał), listownie lub osobiście.

Egzaminy Cambridge English w Sesji June 2019 będą przeprowadzane w Bydgoszczy i Toruniu.

Szczegóły dotyczące zapisów w Regulaminie Egzaminów Cambridge English.


TERMINY SESJI JUNE 2019

BYDGOSZCZ

  • Egzamin pisemny i ze słuchu: FCE – 8.06.2019 (sobota), CAE – 12.06.2019 (środa), CPE – 13.06.2019 (czwartek)
  • Egzamin ustny dla FCE i CAE: 9.06.2019 (niedziela)
  • Egzamin ustny dla CPE: 13.06.2019 (czwartek)

TORUŃ 

  • Egzamin pisemny i ze słuchu: FCE – 8.06.2019 (sobota), CAE – 12.06.2019 (środa), CPE – sesja tylko w Bydgoszczy
  • Egzamin ustny dla FCE – 8.06.2019 (sobota), CAE – 15.06.2019 (sobota)

Przed egzaminem ustnym, wszystkim kandydatom na Egzaminy FCE, CAE i CPE, zostaną zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcia twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English i jest to warunek dopuszczenia do udziału w egzaminie.

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 5.07.2019, dla CAE i CPE po 11.07.2019
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 25.07.2019, dla CAE i CPE po 31.07.2019

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres email najpóźniej do dnia  24.05.2019. Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich programach pocztowych katalogów „wiadomości śmieci” i „spam”. W przypadku braku COE również w „wiadomościach śmieciach” i „spamie” prosimy o pilny kontakt z International House w Bydgoszczy.


UWAGA: w przypadku rejestracji na FCE, CAE i CPE po 30.04.2019, czyli po terminie określonym w Kalendarzu Sesji 2019 jako data końcowa zapisu, do podanych cen Egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 100 PLN (1-25 dni po terminie) lub 180 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 5 dni przed datą samego egzaminu).

Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po 30.04.2019, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z Centrum Egzaminacyjnym.

Opłaty za egzaminy można dokonywać gotówką w kasach Szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu lub przelewem na konto International House Bydgoszcz, nr 38 1020 1462 0000 7102 0177 3068 z następującym opisem: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej !) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2019).