Termin zapisów (Data Końcowa Zapisów) na egzaminy: B2 First (FCE) – 24 października 2023, C1 Advanced (CAE) – 31 października 2023, C2 Proficiency (CPE) – 17 października 2023.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na koncie bankowym danego Centrum Egzaminacyjnego, najpóźniej 24 października 2023 dla FCE, 31 października 2023 dla CAE oraz 17 października 2023 dla CPE.

Te same terminy dotyczą również dostarczenia do danego Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub szkół/instytucji, zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Muszą one być wysłane przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin.

Egzaminy Cambridge English w Sesji DECEMBER 2023 będą przeprowadzane  w Bydgoszczy i Toruniu.

Szczegóły dotyczące zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI DECEMBER 2023

Egzamin pisemny Bydgoszcz: FCE – 9 grudnia 2023 (sobota), CAE – 16 grudnia 2023 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 2 grudnia 2023 (sobota)

Egzamin ustny Bydgoszcz: FCE, CAE – 10 grudnia 2023 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 2 grudnia 2023 (sobota)

Egzamin pisemny Toruń: FCE – 9 grudnia 2023 (sobota), CAE – 16 grudnia 2023 (sobota)

Egzamin ustny Toruń: FCE, CAE – 10 grudnia 2023 (niedziela)

Przed egzaminem ustnym, kandydatom na egzaminy B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) oraz C2 Proficiency (CPE), przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego, zostanie wykonane zdjęcie twarzy. Zdjęcie jest obowiązkowe i wymagane przez regulamin Cambridge Assessment English.

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 15.01.2024, dla CAE po 22.01.2024, dla CPE po 8.01.2024
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 1.02.2024, dla CAE po 8.02.2024, dla CPE po 25.01.2024

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji dla FCE do dnia: 19 listopada, dla CAE do dnia 26 listopada 2023, dla CPE do dnia 12 listopada.
Osoby, które po tych terminach nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku wiadomości z załączonym COE również w „wiadomościach śmieciach”, prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034 lub PL276. Email: exams@inthouse.pl , tel. Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po „Dacie Końcowej Zapisów”, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego bezpośrednio z danym Centrum Egzaminacyjnym.

W przypadku rejestracji po terminach określonych w KALENDARZU SESJI 2023 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen za poszczególne egzaminy należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). 

OPŁATY ZA EGZAMINY można dokonywać tylko przelewem na konto bankowe właściwego Centrum Egzaminacyjnego: PL034 lub PL276, w zależności od miejsca zdawania egzaminu:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy, w Centrum Egzaminacyjnym nr PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu, w Centrum Egzaminacyjnym nr PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE grudzień 2023).