Termin zapisów (data końcowa zapisów) na egzaminy: FCE – 23 października 2022, CAE – 18 października 2022, CPE – 18 października 2022

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, OPŁATA ZA EGZAMIN musi pojawić się na koncie bankowym danego Centrum Egzaminacyjnego, najpóźniej 23 października 2022 dla FCE oraz 18 października 2022 dla CAE i CPE.

Te same terminy dotyczą również dostarczenia do danego Centrum Egzaminacyjnego  wypełnionych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH dla osób indywidualnych lub instytucji, zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Muszą one być wysłane przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl wraz z potwierdzeniem bankowym dokonania opłaty za dany egzamin.

Egzaminy Cambridge English w Sesji DECEMBER 2022 będą przeprowadzane  w Bydgoszczy i Toruniu.

Szczegóły dotyczące zapisów w REGULAMINIE ZAPISÓW.

TERMINY SESJI DECEMBER 2022

Egzamin pisemny Bydgoszcz: FCE – 10 grudnia 2022 (sobota), CAE – 3 grudnia 2022 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 1 grudnia 2022 (czwartek)

Egzamin ustny Bydgoszcz: FCE – 4 grudnia 2022 (niedziela), CAE – 4 grudnia 2022 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 1 grudnia 2022 (czwartek)

Egzamin pisemny Toruń: FCE – 10 grudnia 2022 (sobota), CAE – 3 grudnia 2022 (sobota)

Egzamin ustny Toruń: FCE – 4 grudnia 2022 (niedziela), CAE – 4 grudnia 2022 (niedziela)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE może zostać zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 30.01.2023, dla CAE po 23.01.2023, dla CPE po 20.01.2023
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 23.02.2023, dla CAE po 16.02.2023, dla CPE po 15.02.2023

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe, indywidualne plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji, do dnia: 15 listopada 2022.
Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z Centrum Egzaminacyjnym PL034 lub PL276. Email: exams@inthouse.pl , tel. Bydgoszcz: 52 322 35 15, tel. Toruń:  56 622 50 81.

UWAGA: Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po „dacie końcowej zapisów”, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego bezpośrednio z danym Centrum Egzaminacyjnym.

W przypadku rejestracji po terminach określonych w KALENDARZU SESJI 2022 jako Data Końcowa Zapisu, do podanych cen za poszczególne egzaminy należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu). 

OPŁATY ZA EGZAMINY można dokonywać tylko przelewem na konto bankowe właściwego Centrum Egzaminacyjnego: PL034 lub PL276, w zależności od miejsca zdawania egzaminu:

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy, w Centrum Egzaminacyjnym nr PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

• Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu, w Centrum Egzaminacyjnym nr PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE grudzień 2022).