Termin zapisów (data końcowa zapisów) na egzaminy FCE, CAE, CPE do dnia  30.10.2019.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, opłata za egzamin musi pojawić się na koncie bankowym Centrum Egzaminacyjnego lub zostać wpłacona gotówką w sekretariatach szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu, najpóźniej w dniu 30.10.2019.

Ten sam termin (30.10.2019) dotyczy również dostarczenia do Szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu wypełnionych Formularzy Rejestracyjnych dla osób indywidualnych lub instytucji zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Mogą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl , listownie lub osobiście.

Egzaminy Cambridge English w Sesji December 2019 będą przeprowadzane w Bydgoszczy lub w Bydgoszczy i Toruniu, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów i ich miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące zapisów w Regulaminie Egzaminów Cambridge English.


TERMINY SESJI DECEMBER 2019 

  • Egzamin pisemny i ze słuchu: FCE – 14.12.2019 (sobota), CAE – 7.12.2019 (sobota), CPE – 5.12.2019 (czwartek)
  • Egzamin ustny dla FCE i CAE: 7.12.2019 (sobota), dla CPE: 5.12.2019 (czwartek)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE zostanie zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 20.01.2020, dla CAE po 13.01.2020, dla CPE po 10.01.2020
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 7.02.2020, dla CAE po 31.01.2020, dla CPE po 30.01.2020

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji do dnia  17.11.2019. Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z International House w Bydgoszczy.


UWAGA: w przypadku rejestracji po 30.10.2019, czyli po terminie określonym w Kalendarzu Sesji 2019 jako data końcowa zapisu, do podanych cen należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 100 PLN (1-25 dni po terminie) lub 180 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).

Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po tym terminie, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z Centrum Egzaminacyjnym.