(Kalendarz sesji 2024 stanowi część Regulaminu Egzaminów Cambridge English)

Centrum Egzaminacyjne nr PL034 w Bydgoszczy przeprowadza Egzaminy Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE, głównie w Bydgoszczy i Toruniu.
Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia danego Egzaminu Cambridge English w innej miejscowości, w województwie Kujawsko-Pomorskim, po wcześniejszym uzgodnieniu tego bezpośrednio z Centrum Egzaminacyjnym.

Rejestracja i opłaty za poszczególne Egzaminy przyjmowane są nie wcześniej niż na dwa miesiące przed „datą końcową zapisu” dla danego Egzaminu.

OPŁATY ZA EGZAMINY można dokonywać tylko przelewem na właściwe konto bankowe:

Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

Dane do przelewu: CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

Dla kandydatów rejestrujących się w Toruniu na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy lub Toruniu, na następujące egzaminy dla dzieci i młodzieży:
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

UWAGA: w przypadku rejestracji po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako „data końcowa zapisu”,  rejestracja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Centrum Egzaminacyjnego, a do podanych cen egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 130 PLN (1-25 dni po terminie) lub 200 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).


Wszystkie podane poniżej terminy dotyczą Egzaminów odbywających się w Bydgoszczy i Toruniu, chyba że zapisano inaczej.


EGZAMINY Cambridge English:
B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE)

Nazwa sesji: MARCH’24
Data końcowa zapisu: FCE, CPE – 16 stycznia 2024, CAE – 23 stycznia 2024
Data egzaminu pisemnego: FCE – 2 marca 2024 (sobota), CAE – 9 marca 2024 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 2 marca 2024 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE (Bydgoszcz) – 3 marca 2024 (niedziela), CAE (Toruń) – 9 marca 2024 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 2 marca 2023 (sobota)

Nazwa sesji: JUNE’24
Data końcowa zapisu: FCE – 15 kwietnia 2024, CAE – 29 kwietnia 2024, CPE – 22 kwietnia 2024
Data egzaminu pisemnego: FCE – 1 czerwca 2024 (sobota), CAE – 15 czerwca 2024 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 7 czerwca 2024 (piątek)
Data egzaminu ustnego: FCE – 2 czerwca 2024 (niedziela), CAE – 16 czerwca 2024 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 7 czerwca 2024 (piątek)

Nazwa sesji: DECEMBER’24 
Data końcowa zapisu: FCE – 29 października 2024, CAE – 22 października 2024, CPE – 22 października 2024
Data egzaminu pisemnego: FCE – 14 grudnia 2024 (sobota), CAE – 7 grudnia 2024 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 5 grudnia 2024 (czwartek)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE- 8 grudnia 2024 (niedziela),  CPE (tylko Bydgoszcz) – 5 grudnia 2024 (czwartek) 

W POROZUMIENIU Z CENTRUM EGZAMINACYJNYM, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW RÓWNIEŻ W INNYCH TERMINACH DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP.


EGZAMINY Cambridge English: B2 First for Schools (FCE for Schools)

Nazwa sesji: JUNE FS’24
Data końcowa zapisu: FCE for Schools – 15 kwietnia 2024
Data egzaminu pisemnego: FCE for Schools – 1 czerwca 2024 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE for Schools – 2 czerwca 2024 (niedziela) 


EGZAMINY Cambridge English: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET)

Nazwa sesji: JUNE KP’24
Data końcowa zapisu: KET, PET – 22 kwietnia 2024
Data egzaminu pisemnego: KET, PET – 6 czerwca 2024 (czwartek)
Data egzaminu ustnego: KET, PET – 6 czerwca 2024 (czwartek) 


EGZAMINY Cambridge English:
A2 Key for Schools (KET for Schools), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Nazwa sesji: MAY KPS’24  
Data końcowa zapisu: KET for Schools, PET for Schools – 27 marca 2024
Data egzaminu pisemnego: KET for Schools, PET for Schools – 18 maja 2024 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET for Schools, PET for Schools – 18 maja 2024 (sobota)

Egzaminy A2 Key for Schools oraz B1 Preliminary for Schools są również dostępne w ciągu całego roku, w innych terminach, na prośbę zainteresowanej szkoły/instytucji, dla grup co najmniej 12 dzieci. Data egzaminu pisemnego i ustnego jest ustalana indywidualnie, wspólnie z zainteresowaną szkołą/instytucją.


EGZAMINY DLA DZIECI YLE: pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Nazwa sesji: MAY YLE’24  
Data końcowa zapisu: YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers – 22 marca 2024
Data egzaminu pisemnego: YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers: Bydgoszcz 11 maja 2024 (sobota), Toruń 12 maja 2024 (niedziela)
Data egzaminu ustnego: YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers: Bydgoszcz 11 maja 2024 (sobota), Toruń 12 maja 2024 (niedziela)

Egzaminy YLE pre-A1 Starters, YLE A1 Movers oraz YLE A2 Flyers są również dostępne w ciągu całego roku, w innych terminach, na prośbę zainteresowanej szkoły/instytucji, dla grup co najmniej 12 dzieci. Data egzaminu pisemnego i ustnego jest ustalana indywidualnie, wspólnie z zainteresowaną szkołą/instytucją.


EGZAMINY TKT: moduł 1, moduł 2, moduł 3

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie, nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.


EGZAMINY DELTA Module 1:

Nazwa sesji: JUNE D’24
Data końcowa zapisu: 19 kwietnia 2024
Data egzaminu pisemnego: 5 czerwca 2024 (środa)

Nazwa sesji: DECEMBER D’24
Data końcowa zapisu: 21 października 2024
Data egzaminu pisemnego: 4 grudnia 2024 (środa)


Warunkiem przeprowadzenia w/w egzaminów w wyznaczonych terminach jest zarejestrowanie przez Centrum Egzaminacyjne łącznie co najmniej 4 osób (za wyjątkiem DELTA Module 1 i TKT).

Istnieje również możliwość, w porozumieniu z Centrum Egzaminacyjnym, zorganizowania egzaminów w innych terminach dla grup zorganizowanych min. 12 osób.