(Kalendarz sesji 2023 stanowi część Regulaminu Egzaminów Cambridge English)

Centra Egzaminacyjne Cambridge Assessment English: Centrum Egzaminacyjne nr PL034 w Bydgoszczy, oraz Centrum Egzaminacyjne nr PL276 w Toruniu, przeprowadzają Egzaminy Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE, głównie w Bydgoszczy i Toruniu. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia danego Egzaminu Cambridge English w innej miejscowości po wcześniejszym uzgodnieniu tego z danym Centrum Egzaminacyjnym.

OPŁATY ZA EGZAMINY można dokonywać tylko przelewem na KONTO DANEGO CENTRUM EGZAMINACYJNEGO.

Rejestracja i opłaty za poszczególne Egzaminy przyjmowane są nie wcześniej niż na dwa miesiące przed datą końcową zapisu dla danego Egzaminu.

UWAGA: w przypadku rejestracji po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako „data końcowa zapisu”,  rejestracja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody danego Centrum Egzaminacyjnego, a do podanych cen egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).

Wszystkie podane poniżej terminy Egzaminów dotyczą Bydgoszczy i Torunia, chyba że zapisano inaczej.


EGZAMINY Cambridge English:
B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE)

Nazwa sesji: MARCH’23
Data końcowa zapisu: FCE, CPE – 17 stycznia 2023, CAE – 24 stycznia 2023
Data egzaminu pisemnego: FCE – 4 marca 2023 (sobota), CAE – 11 marca 2023 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 4 marca 2023 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE – 5 marca 2023 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 4 marca 2023 (sobota)

Nazwa sesji: JUNE’23
Data końcowa zapisu: FCE – 18 kwietnia 2023, CAE – 28 kwietnia 2023, CPE – 24 kwietnia 2023
Data egzaminu pisemnego: FCE – 3 czerwca 2023 (sobota), CAE – 17 czerwca 2023 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 9 czerwca 2023 (piątek)
Data egzaminu ustnego: FCE – 4 czerwca 2023 (niedziela), CAE – 18 czerwca 2023 (niedziela), CPE (tylko Bydgoszcz) – 9 czerwca 2023 (piątek)

Nazwa sesji: DECEMBER’23 
Data końcowa zapisu: FCE – 24 października 2023, CAE – 31 października 2023, CPE – 17 października 2023
Data egzaminu pisemnego: FCE – 9 grudnia 2023 (sobota), CAE – 16 grudnia 2023 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 2 grudnia 2023 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE- 10 grudnia 2023 (niedziela),  CPE (tylko Bydgoszcz) – 2 grudnia 2023 (sobota) 

W POROZUMIENIU Z CENTRUM EGZAMINACYJNYM, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW RÓWNIEŻ W INNYCH TERMINACH DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP MIN. 15 OSÓB.


EGZAMINY Cambridge English: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET)

Nazwa sesji: JUNE KP’23
Data końcowa zapisu: KET, PET – 24 kwietnia 2023
Data egzaminu pisemnego: KET, PET – 10 czerwca 2023 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET, PET – 10 czerwca 2023 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English:
A2 Key for Schools (KET for Schools), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Nazwa sesji: MAY KPS’23  
Data końcowa zapisu: KET for Schools, PET for Schools – 29 marca 2023
Data egzaminu pisemnego: KET for Schools, PET for Schools – 20 maja 2023 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET for Schools, PET for Schools – 20 maja 2023 (sobota)


EGZAMINY BIZNESOWE BEC: B1 Preliminary, B2 Vantage, C1 Higher

Nazwa sesji: BEC’23
Data końcowa zapisu: BEC P – 5 marca 2023, BEC V – 24 stycznia 2023, BEC H – 3 kwietnia 2023
Data egzaminu pisemnego: BEC P – 21 kwietnia 2023 (piątek), BEC V – 10 marca 2023 (piątek), BEC H – 20 maja 2023 (sobota)
Data egzaminu ustnego:   BEC P – 21 kwietnia 2023 (piątek), BEC V – 10 marca 2023 (piątek), BEC H – 20 maja 2023 (sobota)


EGZAMINY DLA DZIECI YLE: pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie dla grupy co najmniej 12 dzieci, zgłoszonej nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu i wcześniej uzgodnionej z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego i ustnego: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia.
Warunkiem przeprowadzenia egzaminów YLE przez Centra Egzaminacyjne w Bydgoszczy i Toruniu jest zarejestrowanie łącznie na wszystkie poziomy co najmniej 12 osób i wcześniejsze uzgodnienie terminu egzaminu z danym Centrum Egzaminacyjnym.

UWAGA! Aby ułatwić dzieciom udział w egzaminach YLE, szczególnie tym, które rejestrują się indywidualnie lub pochodzą z ośrodków, które nie są w stanie zarejestrować minimum 12 osób, planowane są następujące, otwarte sesje egzaminacyjne YLE na poziomach Starters, Movers, Flyers:
w Bydgoszczy 13 maja 2023 (sobota), w Toruniu 14 maja 2023 (niedziela).

Ostatni dzień rejestracji na te terminy: 22 marca 2023.


EGZAMINY TKT: moduł 1, moduł 2, moduł 3

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie, nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.


EGZAMINY DELTA Module 1:

Nazwa sesji: JUNE D’23
Data końcowa zapisu: 21 kwietnia 2023
Data egzaminu pisemnego: 7 czerwca 2023 (środa)

Nazwa sesji: DECEMBER D’23
Data końcowa zapisu: 23 października 2023
Data egzaminu pisemnego: 6 grudnia 2023 (środa)


Warunkiem przeprowadzenia w/w egzaminów w wyznaczonych terminach jest zarejestrowanie przez Centrum Egzaminacyjne łącznie co najmniej 4 osób (za wyjątkiem DELTA Module 1 i TKT).

Istnieje również możliwość, w porozumieniu z Centrum Egzaminacyjnym, zorganizowania egzaminów w innych terminach dla grup zorganizowanych min. 12 osób.