Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją w Polsce, związaną z epidemią koronawirusa, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej cały czas przyjmujemy zgłoszenia na udział we wszystkich Egzaminach Cambridge Assessment English prowadzonych przez nasze centra egzaminacyjne PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu.

Zgodnie z decyzją centrali Cambridge Assessment English, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia danego egzaminu w wyznaczonym terminie, egzamin zostanie przełożony na termin późniejszy lub wszystkie wpłacone opłaty zostaną zwrócone kandydatom bez żadnych potrąceń. W takim wypadku, będziemy się kontaktować ze wszystkimi kandydatami bezpośrednio.

W centrach egzaminacyjnych PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu, przyjęliśmy zasadę, że ich organizacja będzie uwzględniać wszystkie wytyczne i zalecenia Ministra Zdrowia np. zwiększone odległości pomiędzy zdającymi, dezynfekcja rąk, przedmiotów i pomieszczeń, częściowe noszenie maseczek itp.

Aż do odwołania, integralną częścią REGULAMINU EGZAMINÓW są również „Regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów w okresie pandemii COVID-19” wraz z „Oświadczeniem dotyczącym szczególnych regulacji w okresie pandemii COVID-19” dostępne na stronie REGULACJE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy exams@inthouse.pl

Centra Egzaminacyjne Cambridge Assessment English: Centrum Egzaminacyjne nr PL034 w Bydgoszczy, oraz Centrum Egzaminacyjne nr PL276 w Toruniu, przeprowadzają Egzaminy Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE, głównie w Bydgoszczy i Toruniu. Istnieje możliwość przeprowadzenia Egzaminu w innej miejscowości po wcześniejszym uzgodnieniu z danym Centrum Egzaminacyjnym.

(Kalendarz sesji 2020 stanowi część Regulaminu Egzaminów Cambridge English)

OPŁATY ZA EGZAMINY można dokonywać tylko przelewem na KONTO DANEGO CENTRUM EGZAMINACYJNEGO.

Rejestracja i opłaty za poszczególne Egzaminy przyjmowane są nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą końcową zapisu dla danego Egzaminu.

UWAGA: w przypadku rejestracji po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako „data końcowa zapisu”,  rejestracja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Centrum Egzaminacyjnego, a do podanych cen egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 120 PLN (1-25 dni po terminie) lub 190 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).


EGZAMINY Cambridge English:
B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE)

Nazwa sesji: MARCH’20
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 30 stycznia 2020
Data egzaminu pisemnego: FCE – 7 marca 2020 (sobota), CAE – 14 marca 2020 (sobota), CPE – 7 marca 2020 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE, CPE – 7 marca 2020 (sobota)

Nazwa sesji: JUNE’20
Data końcowa zapisu: FCE, CPE – 28 kwietnia 2020, CAE – 11 maja 2020
Data egzaminu pisemnego: FCE – 27 czerwca 2020 (sobota), CAE – 20 czerwca 2020 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 12 czerwca 2020 (piątek)
Data egzaminu ustnego:
Bydgoszcz: FCE – 28 czerwca 2020 (niedziela), CAE – 20 czerwca 2020 (sobota), CPE – 12 czerwca 2020 (piątek)
Toruń: FCE – 27 czerwca 2020 (sobota), CAE – 21 czerwca 2020 (niedziela)
 

Nazwa sesji: JUNE FCE3’20 (tylko Włocławek). |SESJA ODWOŁANA|
Data końcowa zapisu: FCE – 28 kwietnia 2020
Data egzaminu pisemnego: FCE – 20 czerwca 2020 (sobota)
Data egzaminu ustnego: Włocławek: FCE – 20 czerwca 2020 (sobota)

Nazwa sesji: DECEMBER’20 
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 27 października 2020
Data egzaminu pisemnego: FCE – 12 grudnia 2020 (sobota), CAE – 5 grudnia 2020 (sobota), CPE (tylko Bydgoszcz) – 3 grudnia 2020 (czwartek)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE- 6 grudnia 2020 (niedziela),  CPE (tylko Bydgoszcz) – 3 grudnia 2020 (czwartek) 

W POROZUMIENIU Z CENTRUM EGZAMINACYJNYM, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW RÓWNIEŻ W INNYCH TERMINACH DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP MIN. 10 OSÓB.


EGZAMINY Cambridge English: B2 First for Schools (FCE for Schools)

Nazwa sesji: MAY FS’20     |SESJA ODWOŁANA|
Data końcowa zapisu: FCE for Schools – 21 kwietnia 2020
Data egzaminu pisemnego: FCE for Schools – 27 maja 2020 (środa)
Data egzaminu ustnego: FCE for Schools – 30 maja 2020 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET)

Nazwa sesji: JUNE’20
Data końcowa zapisu: KET, PET – 6 maja 2020
Data egzaminu pisemnego: KET, PET – 13 czerwca 2020 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET, PET – 13 czerwca 2020 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English:
A2 Key for Schools (KET for Schools), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Nazwa sesji: MAY’20  
Data końcowa zapisu: KET for Schools, PET for Schools – 6 kwietnia 2020
Data egzaminu pisemnego: KET for Schools, PET for Schools – 27/28 czerwca 2020
Data egzaminu ustnego: KET for Schools, PET for Schools – 27/28 czerwca 2020


EGZAMINY BIZNESOWE BEC: B1 Preliminary, B2 Vantage, C1 Higher

Nazwa sesji: BEC’20  |SESJA ODWOŁANA|
Data końcowa zapisu: BEC P – 4 marca 2020, BEC V – 7 lutego 2020, BEC H – 17 kwietnia 2020
Data egzaminu pisemnego: BEC P – 7 kwietnia 2020 (wtorek), BEC V – 13 marca 2020 (piątek), BEC H – 23 maja 2020 (sobota)
Data egzaminu ustnego:   BEC P – 7 kwietnia 2020 (wtorek), BEC V – 13 marca 2020 (piątek), BEC H – 23 maja 2020 (sobota)


EGZAMINY DLA DZIECI YLE: pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie dla grupy co najmniej 10 dzieci, zgłoszonej nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu i uzgodnionej z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego i ustnego: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia.
Warunkiem przeprowadzenia egzaminów YLE przez Centra Egzaminacyjne w Bydgoszczy i Toruniu jest zarejestrowanie łącznie na wszystkie poziomy co najmniej 10 osób i uzgodnienie terminu z danym Centrum Egzaminacyjnym.

 |SESJA ODWOŁANA|

UWAGA! Aby ułatwić dzieciom udział w egzaminach YLE, szczególnie tym, które rejestrują się indywidualnie lub pochodzą z ośrodków, które nie są w stanie zarejestrować minimum 10 osób, planowane są następujące, otwarte sesje egzaminacyjne YLE na poziomach Starters, Movers, Flyers: w Bydgoszczy 9 maja 2020 (sobota), w Toruniu 10 maja 2020 (niedziela).

Ostatni dzień rejestracji na te terminy: 27 marca 2020.


EGZAMINY TKT: moduł 1, moduł 2, moduł 3

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie, nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.


EGZAMINY DELTA Module 1:

Nazwa sesji: JUNE’20
Data końcowa zapisu: 27 kwietnia 2020
Data egzaminu pisemnego: 22 lipca 2020 (środa)

Nazwa sesji: DECEMBER’20
Data końcowa zapisu: 30 października 2020
Data egzaminu pisemnego: 2 grudnia 2020 (środa)


Warunkiem przeprowadzenia w/w egzaminów w wyznaczonych terminach jest zarejestrowanie przez Centrum Egzaminacyjne łącznie co najmniej 4 osób (za wyjątkiem DELTA Module 1 i TKT).

Istnieje również możliwość, w porozumieniu z Centrum Egzaminacyjnym, zorganizowania egzaminów w innych terminach dla grup zorganizowanych min. 10 osób.