Szkoły Języka Angielskiego International House w Bydgoszczy PL034 i w Toruniu PL276, przeprowadzają egzaminy Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE, w Bydgoszczy i Toruniu. 

(Kalendarz sesji 2019 stanowi część Regulaminu Egzaminów Cambridge English)

Opłaty za egzaminy można dokonywać gotówką w kasach Szkół IH w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu lub przelewem na konto International House Bydgoszcz, nr 38 1020 1462 0000 7102 0177 3068 z następującym opisem: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej !) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE).

UWAGA: w przypadku rejestracji po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako „data końcowa zapisu”,  rejestracja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Centrum Egzaminacyjnego, a do podanych cen egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 100 PLN (1-25 dni po terminie) lub 180 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).


EGZAMINY Cambridge English:
First B2 (FCE), Advanced C1 (CAE), Proficiency C2 (CPE)

Nazwa sesji: MARCH’19
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 1 lutego 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 9 marca 2019 (sobota), CAE – 16 marca 2019 (sobota), CPE – 9 marca 2019 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE, CPE – 9 marca 2019 (sobota)

Nazwa sesji: JUNE’19
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 30 kwietnia 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 8 czerwca 2019 (sobota), CAE – 12 czerwca 2019 (środa), CPE – 13 czerwca 2019 (czwartek)
Data egzaminu ustnego:
Bydgoszcz: FCE, CAE – 9 czerwca 2019 (niedziela), CPE – 13 czerwca 2019 (czwartek),
Toruń: FCE – 8 czerwca 2019 (sobota), CAE – 15 czerwca 2019 (sobota)
 

Nazwa sesji: JUNE FCE3’19 (tylko Włocławek).
Data końcowa zapisu: FCE – 30 kwietnia 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 22 czerwca 2019 (sobota)
Data egzaminu ustnego: Włocławek: FCE – 22 czerwca 2018 (sobota)

Nazwa sesji: DECEMBER’19 
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 30 października 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 14 grudnia 2019 (sobota), CAE – 7 grudnia 2019 (sobota), CPE – 5 grudnia 2019 (czwartek)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE- 7 grudnia 2019 (sobota),  CPE – 5 grudnia 2019 (czwartek) 

W POROZUMIENIU Z CENTRUM EGZAMINACYJNYM, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW RÓWNIEŻ W INNYCH TERMINACH DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP MIN. 10 OSÓB.


EGZAMINY Cambridge English: Key A2 (KET), Preliminary B1 (PET)

Nazwa sesji: JUNE’19
Data końcowa zapisu: KET, PET – 8 maja 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: KET, PET – 15 czerwca 2019 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET, PET – 15 czerwca 2019 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English:
Key for Schools A2 (KET for Schools), Preliminary for Schools B1 (PET for Schools)

Nazwa sesji: MAY’19
Data końcowa zapisu: KET for Schools, PET for Schools – 8 kwietnia 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: KET for Schools, PET for Schools – 18 maja 2019 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET for Schools, PET for Schools – 18 maja 2019 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English: First for Schools B2 (FCE)

Nazwa sesji: MAY FS’19
Data końcowa zapisu: FCE for Schools – 17 kwietnia 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE for Schools – 25 maja 2019 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE for Schools – 25 maja 2019 (sobota) 


EGZAMINY BEC: BEC Preliminary B1, BEC Vantage B2, BEC Higher C1

Nazwa sesji: MAY’19
Data końcowa zapisu: BEC P – 8 kwietnia 2019, BEC V – 24 kwietnia 2019, BEC H – 17 kwietnia 2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: BEC P – 18 maja 2019 (sobota), BEC V – 1 czerwca 2019 (sobota), BEC H – 25 maja 2019 (sobota)
Data egzaminu ustnego: BEC P, BEC H – 18 maja 2019 (sobota), BEC V – 1 czerwca 2019 (sobota) 


EGZAMINY YLE: YLE Starters pre-A1, YLE Movers A1, YLE Flyers A2

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie dla grupy co najmniej 10 dzieci, zgłoszonej nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu i uzgodnionej z centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia.
Warunkiem przeprowadzenia egzaminów YLE przez Centra Egzaminacyjne w Bydgoszczy i Toruniu jest zarejestrowanie łącznie na wszystkie poziomy co najmniej 10 osób i uzgodnienie terminu z danym Centrum.

UWAGA! Aby ułatwić dzieciom udział w egzaminach YLE, szczególnie tym, które rejestrują się indywidualnie lub pochodzą z ośrodków, które nie są w stanie zarejestrować minimum 10 osób, planowane są następujące, otwarte sesje egzaminacyjne YLE na poziomach Starters, Movers, Flyers: w Bydgoszczy 11 maja 2019 (sobota), w Toruniu 12 maja 2019 (niedziela).

Ostatni dzień rejestracji na te terminy: 25 marca 2019.


EGZAMINY TKT: moduł 1, moduł 2, moduł 3

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie, nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.


EGZAMINY DELTA Module 1:

Nazwa sesji: JUNE’19
Data końcowa zapisu: 22 kwietnia 2019
Data egzaminu pisemnego: 3 czerwca 2019 (poniedziałek)

Nazwa sesji: DECEMBER’19
Data końcowa zapisu: 23 października 2019
Data egzaminu pisemnego: 4 grudnia 2019 (środa)


Warunkiem przeprowadzenia w/w egzaminów w wyznaczonych terminach jest zarejestrowanie przez Centrum Egzaminacyjne łącznie co najmniej 4 osób (za wyjątkiem DELTA Module 1 i TKT).

Istnieje również możliwość, w porozumieniu z Centrum Egzaminacyjnym, zorganizowania egzaminów w innych terminach dla grup zorganizowanych min. 10 osób.