Aby przystąpić do Egzaminów Cambridge English, nie jest wymagany udział w formalnych kursach lub szkoleniach. Z praktyki jednak wiemy, że większość osób przystępujących do Egzaminów Cambridge English, bierze udział w takich kursach, aby z pomocą doświadczonego nauczyciela oraz odpowiednio dobranego podręcznika, łatwiej im było się przygotować.

Bardzo często tego typu szkolenia, oprócz praktycznej nauki języka angielskiego, pomagają również w poznaniu z czego składa się dany Egzamin oraz zaznajamiają kandydatów z technikami egzaminacyjnymi przydatnymi na Egzaminie.

Aby pomóc nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu swoich uczniów, zapraszamy do odwiedzenia stron poświęconych temu zagadnieniu na portalu informacyjnym Cambridge Assessment English Polska, gdzie można znaleźć wiele wskazówek i informacji związanych z tym tematem.

Zachęcamy również, aby Szkoły/instytucje, które rejestrują swoich uczniów na Egzaminy Cambridge, uzyskiwały status Preparation Centre i brały udział w specjalnym programie prowadzonym przez Cambridge Assessment English.

Uzyskanie przez Szkołę statusu Preparation Centre umożliwia min:

  • Posługiwanie się specjalnym logo na materiałach reklamowych i informacyjnych
  • Posiadanie oficjalnego dyplomu zaświadczającego o wysokim statusie Szkoły
  • Umieszczenie w ogólnodostępnej bazie szkół przygotowujących do Egzaminów Cambridge
  • Udział w darmowych szkoleniach metodycznych i webinariach
  • Otrzymywanie newslettera zawierającego najnowsze informacje dotyczące Egzaminów Cambridge
  • Dostęp do wyników online wszystkich zapisanych uczniów

INFORMACJE DLA SZKÓŁ

CHCĘ UZYSKAĆ STATUS PREPARATION CENTRE

WPROWADŹ SZKOŁĘ NA WYŻSZY POZIOM

BEZPŁATNE MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE

CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS DLA NAJMŁODSZYCH

ĆWICZENIA DLA DZIECI

WSKAZÓWKI I PORADY DLA RODZICÓW

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

REKOMENDOWANE PODRĘCZNIKI

POZIOMY ZAAWANSOWANE – JAK UCZYĆ?