Dokumenty dla osób rejestrujących się indywidualnie

Formularz rejestracyjny na egzaminy Cambridge English dla kandydatów indywidualnych

Regulamin Egzaminów Cambridge English

Dokumenty dla szkół/instytucji rejestrujących kandydatów

Formularz rejestracyjny na egzaminy Cambridge English dla szkół i instytucji rejestrujących kandydatów

Oświadczenie kandydata rejestrowanego na egzaminy Cambridge English za pośrednictwem szkół i instytucji

Regulamin Egzaminów Cambridge English

Pozostałe dokumenty

Wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień – należy dostarczyć wraz ze stosowną dokumentacją medyczną w dniu rejestracji na egzamin

Wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej z powodów medycznych

Summary Regulations for Candidates

Notice to Candidates

Klauzula informacyjna RODO