EgzaminCena dla kandydatów indywidualnychCena dla szkół (niezależnie od liczby rejestrowanych osób)
YLE pre-A1 Starters 310 PLN295 PLN
YLE A1 Movers 310 PLN295 PLN
YLE A2 Flyers 310 PLN 295 PLN
Cambridge English: A2 Key (KET)/A2 Key for Schools 400 PLN375 PLN
Cambridge English: B1 Preliminary (PET)/B1 Preliminary for Schools420 PLN395 PLN
Cambridge English: B2 First (FCE)/B2 First for Schools695 PLN670 PLN
Cambridge English: C1 Advanced (CAE)720 PLN695 PLN
Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)780 PLN755 PLN
TKT moduły 1,2,3 (Teaching Knowledge Test moduły 1,2,3, cena za jeden moduł)340 PLN325 PLN
Wysyłka Certyfikatu w Polsce listem poleconym (dla kandydatów indywidualnych) 15 PLN
Ponowne przeliczenie punktów – Etap 1 160 PLN
Ponowne sprawdzenie pracy (po Etapie 1) – Etap 2 590 PLN
 


Opłaty za egzaminy można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym:

Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

Dane do przelewu: CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

Dla kandydatów rejestrujących się w Toruniu na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy lub Toruniu, na następujące egzaminy dla dzieci i młodzieży:
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433


W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!), skrócona nazwa egzaminu i sesji oraz miejsce zdawania egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2024, Toruń)

UWAGA: w przypadku chęci rejestracji po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako „Data Końcowa Zapisu”,  rejestracja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody danego Centrum Egzaminacyjnego, a do podanych cen egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 130 PLN (1-25 dni po terminie) lub 200 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 3 dni przed datą samego egzaminu).