Egzaminy Cambridge English w Województwie Kujawsko-Pomorskim

W województwie Kujawsko-Pomorskim organizacją i przeprowadzaniem Egzaminów Cambridge English zajmują się
Centrum Egzaminacyjne Cambridge English nr PL034, ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz
exams@inthouse.pl, tel. 52 322 3515
Filia Centrum Egzaminacyjnego nr PL034 w Toruniu, ul. Legionów 15, 87-100 Toruń
exams@inthouse.pl, tel 56 622 50 81

Centrum przeprowadza następujące  egzaminy Cambridge English:

YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools), B2 Preliminary (PET), B2 Preliminary for Schools (PET for Schools), B2 First (FCE), B2 First for Schools (FCE for Schools), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), TKT (Teaching Knowledge Test), DELTA Module 1.

Egzaminy przeprowadzane są głównie w Bydgoszczy i Toruniu, ale istnieje również możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej w innych miastach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Centrum Egzaminacyjnym.

Opłaty za egzaminy można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym:

Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

Dane do przelewu: CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

Dla kandydatów rejestrujących się w Toruniu na następujące egzaminy:
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

Dla kandydatów rejestrujących się w Bydgoszczy lub Toruniu, na następujące egzaminy dla dzieci i młodzieży:
YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools

Dane do przelewu: CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!), skrócona nazwa egzaminu i sesji oraz miejsce zdawania egzaminu (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2024, Toruń)