Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją w Polsce, związaną z epidemią koronawirusa, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej cały czas przyjmujemy zgłoszenia na udział we wszystkich Egzaminach Cambridge Assessment English prowadzonych przez nasze centra egzaminacyjne PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu.

Zgodnie z decyzją centrali Cambridge Assessment English, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia danego egzaminu w wyznaczonym terminie, egzamin zostanie przełożony na termin późniejszy lub wszystkie wpłacone opłaty zostaną zwrócone kandydatom bez żadnych potrąceń. W takim wypadku, będziemy się kontaktować ze wszystkimi kandydatami bezpośrednio.

W centrach egzaminacyjnych PL034 w Bydgoszczy i PL276 w Toruniu, przyjęliśmy zasadę, że egzaminy w wyznaczonych wcześniej terminach, zostaną przeprowadzone tylko w przypadku oficjalnego zniesienia zakazu uczęszczania do szkół oraz zgromadzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy exams@inthouse.pl

W związku z informacjami z dnia 24 kwietnia 2020 Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, dotyczącymi przedłużenia do dnia 24 maja 2020 okresu zamknięcia szkół, uprzejmie informujemy, że wszystkie egzaminy wyznaczone w maju 2020 zostały odwołane. Ze szkołami i osobami indywidualnymi, które zapisały się na te egzaminy, będziemy kontaktować się bezpośrednio w ciągu najbliższych kilku dni w celu  przeniesienia na inny termin lub zwrotu wpłaconej opłaty za egzamin.

W związku z nowym terminem Egzaminów Maturalnych, data egzaminu C1 Advanced (CAE) została przeniesiona na sobotę 20 czerwca 2020. Ze szkołami i osobami indywidualnymi, które zapisały się na ten egzamin na dzień 10 czerwca 2020, będziemy kontaktować się bezpośrednio w ciągu najbliższych kilku dni w celu  potwierdzenia nowego terminu lub zwrotu wpłaconej opłaty.

Aktualne daty egzaminów w roku 2020 https://exams.inthouse.pl/kalendarz-sesji-2020/

Szczegóły dotyczące terminów egzaminów sesji czerwcowej https://exams.inthouse.pl/sesja-june-2020/

Uprzejmie informujemy, że w związku z ciągle niepewną sytuacją zwianą z epidemią koronawirusa, aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zdającym osobom, Egzamin B2 First (FCE) który miał się odbyć 6 czerwca 2020, został przeniesiony na 27 czerwca 2020 (sobota).

Część ustna Egzaminu „Speaking”, w Toruniu odbędzie się 27 czerwca po południu/wieczorem (sobota), a w Bydgoszczy 28 czerwca rano/po południu (niedziela).

Oficjalne potwierdzenie uczestnictwa COE (Confirmation Of Entry) zostanie wysłane do 5 czerwca 2020.

O zaistniałych zmianach, kandydatów rejestrujących się indywidualnie poinformujemy bezpośrednio  pocztą elektroniczną, a w przypadku rejestracji przez szkoły/instytucje, kandydaci zostaną poinformowani o zmianie terminu przez rejestrujące ich szkoły/instytucje.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w egzaminie w nowym terminie, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres exams@inthouse.pl. W każdym przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie, dokonana opłata zostanie w całości zwrócona kandydatowi.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą zmianą, prosimy o zrozumienie, a w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt exams@inthouse.pl .

Egzaminy Cambridge English w Województwie Kujawsko-Pomorskim!

W województwie Kujawsko-Pomorskim w chwili obecnej działają następujące Centra Egzaminacyjne Cambridge Assessment English: Centrum Egzaminacyjne nr PL034 (działające przy szkole International House Bydgoszcz) oraz Centrum Egzaminacyjne nr PL276 (działające przy szkole International House Toruń).

Oba centra przeprowadzają następujące  egzaminy Cambridge Assessment English:

YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools), B2 Preliminary (PET), B2 Preliminary for Schools (PET for Schools), B2 First (FCE), B2 First for Schools (FCE for Schools), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), B1 Business Preliminary (BEC Preliminary), B2 Business Vantage (BEC Vantage), C1 Business Higher (BEC Higher), TKT (Teaching Knowledge Test), DELTA Module 1.

Egzaminy przeprowadzane są głównie w Bydgoszczy i Toruniu, ale istnieje również możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej w innych miastach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z centrami.

UWAGA! Nowe konta bankowe dla opłat za Egzaminy Cambridge English!

Opłaty za egzaminy można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym:

Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Bydgoszczy przez Centrum PL034:
CENTRUM EDUKACJI I EGZAMINÓW SP. Z O.O. nr konta: 97 1020 1462 0000 7102 0358 7458

Dla kandydatów rejestrujących się na egzaminy w Toruniu przez Centrum PL276:
CENTRUM EGZAMINÓW I NAUKI SP. Z O.O. nr konta: 31 1020 1462 0000 7202 0358 7433

W tytule przelewu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej!) oraz skrócona nazwa egzaminu i sesji (np. Maria Nowak, CAE czerwiec 2020)

Obecnie w Województwie Kujawsko-Pomorskim istnieją następujące ośrodki administracyjne zajmujące się Egzaminami Cambridge English:

Centrum Egzaminacyjne PL034
ul. Piotrowskiego 6,
85-098 Bydgoszcz
tel. 535 996 496, e-mail: exams@inthouse.pl

Centrum rejestruje i przeprowadza egzaminy

Centrum Egzaminacyjne PL276
ul. Legionów 15,
87-100 Toruń
tel. 56 622 50 81, e-mail: exams@inthouse.pl

Centrum rejestruje i przeprowadza egzaminy

Ośrodek Rejestracyjny
Oxford School Włocławek
ul. Starodębska 3/7,
87-800 Włocławek
tel. 54 420 13 74

Ośrodek rejestruje i przeprowadza egzaminy tylko w sesji letniej, jeśli zgłosi się odpowiednia ilość kandydatów

Ośrodek Wewnętrzny PL034
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31 A,
87-100 Toruń
tel. 56 660 92 46

Ośrodek rejestruje i przeprowadza egzaminy tylko dla studentów WSB

Ośrodek Rejestracyjny
International House filia w Inowrocławiu
ul. Farna 9,
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 16 38

Ośrodek tylko rejestruje na egzaminy