Termin zapisów (data końcowa) na egzaminy FCE, CAE, CPE do dnia  29.10.2018.

Aby mieć pewność dokonania zapisu w terminie, opłata za egzamin musi pojawić się na koncie bankowym Centrum Egzaminacyjnego lub zostać wpłacona gotówką w sekretariatach szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu, najpóźniej w dniu 29.10.2018.

Ten sam termin dotyczy również dostarczenia do Szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu wypełnionych Formularzy Rejestracyjnych dla osób indywidualnych lub instytucji, zawierających dane uczestnika/uczestników egzaminów. Mogą one być dostarczone przy pomocy poczty elektronicznej na adres exams@inthouse.pl (w późniejszym terminie oryginał), listownie lub osobiście.

Egzaminy Cambridge English w Sesji December 2018 będą przeprowadzane w Bydgoszczy lub w Bydgoszczy i Toruniu, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów i ich miejsca zamieszkania.

Szczegóły dotyczące zapisów w Regulaminie Egzaminów Cambridge English.


TERMINY SESJI DECEMBER 2018 

  • Egzamin pisemny i ze słuchu: FCE – 15.12.2018 (sobota), CAE – 5.12.2018 (środa), CPE – 6.12.2018 (czwartek)
  • Egzamin ustny dla FCE, CAE i CPE: 8.12.2018 (sobota)

Przed egzaminem ustnym kandydatom FCE, CAE, CPE zostanie zrobione przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego zdjęcie twarzy. Wykonanie zdjęcia jest obowiązkowe, wymagają tego regulacje Cambridge Assessment English

  • Wyniki dostępne on-line: dla FCE po 21.01.2019, dla CAE po 10.01.2019, dla CPE po 11.01.2019
  • Certyfikaty rozsyłane: dla FCE po 11.02.2018, dla CAE po 23.01.2019, dla CPE po 24.01.2019

Oficjalne potwierdzenia uczestnictwa w Egzaminie: COE (Confirmation Of Entry), zawierające szczegółowe plany sesji dla każdego z uczestników wszystkich Egzaminów Cambridge English, zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres email podany przy rejestracji do dnia  18.11.2018. Osoby, które po tym terminie nie otrzymają COE,  proszone są o sprawdzenie w swoich skrzynkach pocztowych katalogu „wiadomości śmieci”. W przypadku braku tej wiadomości również w „wiadomościach śmieciach” prosimy o pilny kontakt z International House w Bydgoszczy.


UWAGA: w przypadku rejestracji po 29.10.2018, czyli po terminie określonym w Kalendarzu Sesji 2018 jako data końcowa zapisu, do podanych cen opłat za Egzaminy, należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 100 PLN (1-25 dni po terminie) lub 180 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 5 dni przed datą samego egzaminu).

Osoby, które będą chciały zapisać się na jeden z Egzaminów po terminie 29.10.2018, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie tego z Centrum Egzaminacyjnym.   

Opłaty za egzaminy można dokonywać gotówką w kasach Szkół International House w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu lub przelewem na konto International House Bydgoszcz, nr 38 1020 1462 0000 7102 0177 3068 z następującym opisem: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej !) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, CAE grudzień 2018).