Szkoły Języka Angielskiego International House w Bydgoszczy PL034 i w Toruniu PL276, przeprowadzają egzaminy Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE, w Bydgoszczy i Toruniu. 

(Kalendarz sesji 2018 stanowi część Regulaminu Egzaminów Cambridge English)

Opłaty za egzaminy można dokonywać gotówką w kasach Szkół IH w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu lub przelewem na konto International House Bydgoszcz, nr 38 1020 1462 0000 7102 0177 3068 z następującym opisem: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (a nie wpłacającej !) oraz skrócona nazwa egzaminu (np. Maria Nowak, BEC Vantage).

UWAGA: w przypadku rejestracji po terminie określonym w Kalendarzu Sesji jako „data końcowa zapisu”,  rejestracja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Centrum Egzaminacyjnego, a do podanych cen egzaminów należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości: 100 PLN (1-25 dni po terminie) lub 180 PLN (od 26 dnia po terminie nie później jednak niż na 5 dni przed datą samego egzaminu).


EGZAMINY Cambridge English:
First (FCE), Advanced (CAE), Proficiency (CPE)

Nazwa sesji: MARCH’18
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 5 lutego 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 10 marca 2018 (sobota), CAE – 17 marca 2018 (sobota), CPE – 10 marca 2018 (sobota)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE, CPE – 10 marca 2018 (sobota)

Nazwa sesji: JUNE’18
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 8 maja 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 9 czerwca 2018 (sobota), CAE – 13 czerwca 2018 (środa), CPE – 14 czerwca 2018 (czwartek)
Data egzaminu ustnego: Bydgoszcz: FCE, CAE, CPE – 10 czerwca 2018 (niedziela), Toruń: FCE – 9 czerwca 2018 (sobota), CAE – 16 czerwca 2018 (sobota)

Nazwa sesji: JUNE FCE3’18 (tylko Włocławek).
Data końcowa zapisu: FCE – 8 maja 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 23 czerwca 2018 (sobota)
Data egzaminu ustnego: Włocławek: FCE – 23 czerwca 2018 (sobota)

Nazwa sesji: DECEMBER’18 
Data końcowa zapisu: FCE, CAE, CPE – 29 października 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE – 15 grudnia 2018 (sobota), CAE – 5 grudnia 2018 (środa), CPE – 6 grudnia 2018 (czwartek)
Data egzaminu ustnego: FCE, CAE, CPE – 8 grudnia 2018 (sobota) 

W POROZUMIENIU Z CENTRUM EGZAMINACYJNYM, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW RÓWNIEŻ W INNYCH TERMINACH DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP MIN. 10 OSÓB.


EGZAMINY Cambridge English: Key (KET), Preliminary (PET)

Nazwa sesji: JUNE’18
Data końcowa zapisu: KET, PET – 14 maja 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: KET, PET – 16 czerwca 2018 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET, PET – 16 czerwca 2018 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English:
Key for Schools (KET for Schools), Preliminary for Schools (PET for Schools)

Nazwa sesji: APRIL’18
Data końcowa zapisu: KET for Schools, PET for Schools – 19 marca 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: KET for Schools, PET for Schools – 21 kwietnia 2018 (sobota)
Data egzaminu ustnego: KET for Schools, PET for Schools – 21 kwietnia 2018 (sobota) 


EGZAMINY Cambridge English: First for Schools (FCE)

Nazwa sesji: JUNE FS’18
Data końcowa zapisu: FCE for Schools – 7 maja 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: FCE for Schools – 9 czerwca 17 (sobota)
Data egzaminu ustnego: Bydgoszcz: 10 czerwca 2018 (niedziela), Toruń: 9 czerwca 2018 (sobota) 


EGZAMINY BEC: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Highier

Nazwa sesji: JUNE’18
Data końcowa zapisu: BEC P, BEC V – 27 kwietnia 2018, BEC H – 18 kwietnia 2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: BEC P – 9 czerwca 2018 (sobota), BEC V – 7 czerwca 2018 (czwartek), BEC H – 26 maja 2018 (sobota)
Data egzaminu ustnego: BEC P, BEC V – 9 czerwca 2018 (sobota), BEC H – 26 maja 2018 (sobota) 


EGZAMINY YLE: YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie dla grupy co najmniej 10 dzieci, zgłoszonej nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu i uzgodnionej z centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia.
Warunkiem przeprowadzenia egzaminów YLE przez Centra Egzaminacyjne w Bydgoszczy i Toruniu jest zarejestrowanie łącznie na wszystkie poziomy co najmniej 10 osób i uzgodnienie terminu z danym Centrum.

UWAGA! Aby ułatwić dzieciom udział w egzaminach YLE, szczególnie tym, które rejestrują się indywidualnie lub pochodzą z ośrodków, które nie są w stanie zarejestrować minimum 10 osób, planowane są następujące, otwarte sesje egzaminacyjne YLE na poziomach Starters, Movers, Flyers: w Bydgoszczy 12 maja 2018 (sobota), w Toruniu 13 maja 2018 (niedziela).

Ostatni dzień rejestracji na te terminy: 26 marca 2018.


EGZAMINY TKT: moduł 1, moduł 2, moduł 3

Data końcowa zapisu: nie ma ustalonych sesji – egzamin jest dostępny na żądanie, nie później niż 45 dni przed planowaną datą egzaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: ustalana indywidualnie, ale nie wcześniej niż 45 dni od daty formalnego zgłoszenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Centrum Egzaminacyjnym.

 


EGZAMINY DELTA Module 1:

Nazwa sesji: June’18
Data końcowa zapisu: 27 kwietnia 2018
Data egzaminu pisemnego: 6 czerwca 2018 (środa)

Nazwa sesji: December’18
Data końcowa zapisu: 29 października 2018
Data egzaminu pisemnego: 5 grudnia 2018 (środa)


Warunkiem przeprowadzenia w/w egzaminów w wyznaczonych terminach jest zarejestrowanie przez Centrum Egzaminacyjne łącznie co najmniej 4 osób (za wyjątkiem DELTA Module 1 i TKT).

Istnieje również możliwość, w porozumieniu z Centrum Egzaminacyjnym, zorganizowania egzaminów w innych terminach dla grup zorganizowanych min. 10 osób.